Reference

 • Střechy - Firma A.S.MINAR byla založena v červnu roku 1992 . Po dobu své existence pracuje výhradně v oborou izolací stavebních konstrukcí a návazných prací a za uvedené období provedla cca 900 tis. m2 izolací plochých střech a teras, izolací spodních staveb, bazénů , nádrží a jímek. Z uvedeného objemu cca 600 tis. m2 zaujímají sanace starých a izolace nových plochých střech, které stále zůstávají nosným programem firmy.
  • Zakázky realizované v režimu zákona o státních zakázkách:
   • Dodávka a montáž nových a rekonstrukce starých střešních plášťů provozoven České pošty na území hl.m. Prahy v letech 1993- 2006
    Třídírna listovních zásilek, Praha 10 – Malešice
    Provozovna České pošty, Praha 6 - Na Petřinách
    Provozovna České pošty, Praha 2 - Moravská ul.
    Provozovna České pošty, Praha 6 – Strahov
    Provozovna České pošty, Praha 1 – Masarykovo nádr.
    Provozovna České pošty, Praha 4 – Modřany
    Pošta Jindřišská, Praha 1 – ploché střechy dvorních traktů.
    Provozně-správní budova, Praha 3 – Olšanská
    Objednavatel: Konstruktiva Branko a.s., hlav.stav. p.Červený; Česká pošta s.p., p. Schimperk
   • Rekonstrukce plochých střech a dodávka nového střešního pláště rehabilitačního pavilonu nemocnice Na Malvazinkách, Praha 5, r. 2002
    Objednavatel: Konstruktiva Branko a.s., hlav. stav. p. Červený
   • Ploché střechy dostavby JZ segmentu nám. OSN, Úřad Městské části Praha 9, r. 2002
    Investor: Magistrát hl.m.Prahy a MČ Praha 9
    Objednavatel: První česká stavební Praha, hl.st. p. Bednář
   • Ploché střechy budov správy Policie ČR v letech 1995 – 2004
    Areál učiliště Policie ČR, Praha – Hrdlořezy
    Budova cizinecké Policie letiště Praha - Ruzyně
    Investor: Ministerstvo vnitra ČR
    Objednavatel: Konstruktis Novostav a.s., hl. stav. p. Kamenička
    budova provozovny PČR, Březnice
    Objednavatel: Kompakt Příbram spol. s r.o.,hl. stav. Ing. Zaňka
   • Střecha spoj. koridoru a ochozu provozně-správní budovy ZSMV, nám. Hrdinů 1635/4, Praha 4, budova „B“ tzv. „CENTROTEX“, r. 2004
    Objednavatel: Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra
   • Spalovna Malešice, Praha 10, 2006
    generální oprava střechy laboratoře systémem PROTAN
    Objednavatel: Pražské služby, a.s., p. Havlena
  • Větší zakázky realizované v letech 2004-2007:
   • Obytný soubor Praha-9, Podvinný mlýn
    tlakové izolace hromadných garáží
    zasypané stropní konstrukce
    balkony a terasy
    Objednavatel: Kompakt Příbram spol. s r.o., p.stav. Baštář
   • Hotel Lužan, Rumburk
    kompletní sanace plochých střech (kotvené střechy,střechy s kačírkem,terasy)
    Objednavatel: NGW s.r.o., hl. stav. p. B. Vejrych
   • Přístavba výrobní haly Příbram, býv. areál „BARLO“
    plochá střecha halového objektu na TR Plechu
    Investor: Queen Plastics v Příbrami
    Objednavatel: Halex Schauenberg, hl. stav. p. Zdeněk Mráz
   • ČD Praha – Bohdalec, provozně-správní budova
    ploché střechy stabilizované kačírkem vč. klemp. prvků
    Objednavatel: PEKO, Ing. Vyhnánek
   • Sídlo a školící středisko firmy Středostav
    ploché střechy stabilizované kačírkem vč. klemp. prvků
    Objednavatel: Středostav a.s., p. stav. Srnánek
   • Obytný dům Strašnice
    systém plochých střech VEDAG vč. spádové a tepelně-izolační vrstvy a klempířských prvků
    Objednavatel: RAMSS, Ing. Miroslav Rybáček
   • Polyfunkční dům Petřiny, Praha 6, Na Okraji
    systém VEDAG plochých střech, teras a zelených střech
    Objednavatel: KOMPAKT Příbram spol. s r.o., p. stav. Baštář
   • Obytný soubor Podbaba, Praha 6
    izolace hromadných garáží
    zasypané stropní konstrukce
    ploché střechy
    balkony a terasy
    Objednavatel: KOMPAKT Příbram spol. s r.o., p. stav. Baštář
   • Stanice záchranné služby, Jesenice
    celková rekonstrukce střech systémem PROTAN
    Objednavatel: Konstruktis Novostav, Ing. Podhorník
   • Přístavba víceúčelového domu Klapkova
    izolace ploché střechy vč. doteplení
    Objednavatel: Středostav a.s., Ing. Lohniský
   • Polyfunkční dům Benešov, Jiráskova ul.
    izolace spodní stavby, plochých střech, teras a balkónů
    Objednavatel: Jaroslav Kubeš spol. s r.o.
   • Bytový dům Hornoměcholupská
    generální oprava střešního pláště
    Objednavatel: Společenství Hornoměcholupská 946-951
 • Terasy - jako referenční stavby uvádíme některé realizované zakázky na izolaci teras, lodžií a pochozích střech, při kterých byl aplikován fóliový hydroizolační systém s použitím pochozí fólie PROTAN GT nebo keramická dlažba do lepidla
  • Gymnázium Příbram
   Objednavatel: KOMPAKT Příbram spol. s r.o., p. stav. Vejr
  • obytný dům Praha 10-Vršovice, ul. Pod soutratím
   Objednavatel: firma KVÁDR, p. Klaus
  • Rekreační zařízení MONÍNEC u obce Sedlec-Prčice, chata MONTANA a ČERTOVKA
   Objednavatel: DIAMO, s.p., o.z. Správa uranových ložisek,správce p. Krejčí
  • Veslařský klub Smíchov
   Objednavatel: TERRACON a.s., Ing. Bartoň
  • terasy domu Belgická 32, Praha 2
   Objednavatel: DaK servis v.o.s., Dr. Maroušek
  • provozovna SBC, Morseova 245, Praha 10
   Objednavatel: SBC, Ing. Petr Říha
  • provozně správní a bytový dům Sudoměřská 32, Praha 3
   Objednavatel: STAVBA PRAHA, pí. Šamonilová
  • RD Příbram, Brod 15
   Objednavatel: pí. Oudová
  • izolace teras obytného domu v ul. 5. května, Praha 2
   Objednavatel: SV 2000, s.r.o., pí. Dopitová
  • celková sanace pochozí střechy obytné vily Na Babě 1801/8, Praha 6
   Objednavatel: p. Semín
 • Spodní stavby - Mezi hlavní činnosti fimy patří i provádění hydroizolačních povlaků na bázi asfaltových pásů polymerních folií vč. základních návazných činností (drobná stavební výroba a klempířské práce). Společnost se specializuje na provádění hydroizolačních povlaků: spodních staveb proti vodě, radonu a úniku ropných produktů; plochých střech a teras; pojížděných a „zelených střech“; izolací bazénů, nádrží a jímek. V soupisu jsou uvedeny akce s rozsahem cca 2000 m2 a větší z celkové počtu cca 750 tis.m2 provedených hydroizolací.
  • Tlakové nádrže Státních hmotných rezerv Kralupy nad Vltavou (1995-96)
   Investor: Akterm Membrane
  • Dresder Bank Praha (1998)
   hromadné garáže
   SO trezoru
   Investor: Dredser Bank
  • Obytný soubor Podvinný mlýn, etapa I (2000-02)
   hromadné garáže
   zasypané a pojížděné stropy
   Investor: ICKM s.r.o.
  • Obytný soubor Podvinný mlýn, etapa II-III (2002-06)
   hromadné garáže
   zasypané a pojížděné stropy
   Investor: ICKM s.r.o.
  • Rekonstrukce a přístavby objektu MV ČR (Centrotex) (2005)
   hromadné garáže
   pojížděné sropy
   Investor: ZSMV ČR
  • Hromadné garáže Na Smetance, Praha 2 (2005)
   hromadné garáže
   zasypané stropy
   Investor: PEBA s.r.o.
  • Obytný soubor Podbaba (2005-07)
   hromadné garáže
   zasypané stropy
   zelené střechy a terasy
   Investor: ICKM s.r.o.
  • Obytný soubor Petržílkova, Praha 5, kontrolní systémy (2005-07)
   hromadné garáže
   zasypané a pojížděné stropy
   Investor: HL. m. Praha, MČ Praha 13